<<< กลับไปยังหน้าที่แล้ว ไปยังหน้าต่อไป >>>

เกมส์บูรณาการการจัดภาพและระบายสี

วิธีการเล่นเกมส์

  1. คลิกชื่อเกมส์ที่ต้องการเล่นเพื่อ Download ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่น
  2. เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ Double Click เกมส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้เล่น

ขอขอบพระคุณบริษัท KC. Computer Company Limited ผู้ผลิตเกมส์

รายชื่อเกมส์
vegetable.exe
friut.exe
animal.exe
color14.exe
kitchen.exe
dressgirl.exe
color6.exe
dressanimal.exe
candy.exe
color2.exe
graph.exe
color12.exe
cake.exe
nidosou.exe
color3.exe
color10.exe
color1.exe
color9.exe
Christmas.exe
tree.exe
color5.exe
wall.exe
ABC.exe
fish.exe
ultraman.exe
color8.exe
buterfly.exe
face.exe
kite.exe
space.exe
color11.exe
color7.exe
flowerpot.exe
sea.exe
food.exe
boat.exe
color.exe
beach.exe
insect.exe
city.exe
123.exe
dressboy.exe
loykrathong.exe
country.exe
color4.exe
car.exe
color13.exe
color15.exe<<< กลับไปยังหน้าที่แล้ว ไปยังหน้าต่อไป >>>