โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
   หน้าแรก
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ความรู้ทั่วไป / บทความน่าอ่าน
   E-learning / E-Book
   เกมส์การจัดภาพและระบายสี
   เว็บบอร์ด / Webboard
   ลงโฆษณาฟรี
   ติดต่อเรา / Contact

 

เกี่ยวกับเรา / About Us
  • ข้อมูลสภาพทั่วไป
  • ข้อมูลครูและบุคลากร
  • ข้อมูลชุมชน
  • ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจและเป้าหมาย
  • ประวัติบ้านหนองช้างคืน
  • ประวัติสาวบัวตอง(สาวงามแห่งหนองช้างคืน)
  • ลำไยต้นหมื่น (10,000 บาท พ.ศ.2511)

 

เพื่อนบ้านที่แสนดี/Web Links

สพท.ลพ. เขต 1
สพท.ลพ. เขต 2
เชียงใหม่ cmprice.com
ลงโฆษณาฟรี

ติดต่อแลกลิงค์ได้ที่
nid@nongchangkuen.com

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Free Hit Counter

 

cmprice.com

 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
 
ข้อสอบกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-2 ภาค 1
    ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-2  ภาค 1 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน .................................... เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว   ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ม.3 ภาคที่ 1
    ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ............................................ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
    ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ................................... เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ม.1 - 2 ภาคที่ 1
  ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์  ม.1 - 2  ภาคที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ........................................................ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ... อ่านต่อ

 
เฉลยวิชาการงานอาชีภาค 2
  เฉลยการงานอาชีพ         1 ง 26 ข 51 ก 76 ค 2 ค 27 ค 52 ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น ภาค 2 (ต่อ) ข้อ 64-80
64.ข้อใดคือการเลือกซื้อส้มเขียวหวานที่ถูกต้อง           ก    เลือกลูกที่มีน้ำหนัก สีเขียวเข้ม           ข    เลือกเปลือกบางเรียบ สีเขียวเข้ม           ค    เลือกผิวเรียบ นิ่ม และไม่เหี่ยวย่น           ง    เลือกที่ผิวบาง ไม่มีตำหนิ ขั้วไม่นูน มีสีเหลืองอมเขียว 65.การเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรเลือกซื้ออย่างไร           ก    ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น ภาค 2 ข้อ 1-63
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น ภาค 2   1. ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ในสาขาต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพใดน้อยที่สุด ก    ก่อสร้าง ข    อิสระ ค    รับจ้าง ง    รัฐวิสาหกิจ 2. ข้อใดสัมพันธ์กัน ก     สีน้ำมัน  น้ำมันสน              แปรงขนกระต่าย ข     สีพลาสติก             ทินเนอร์                แปรงทาสี ค     สีพลาสติก น้ำ      ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบวิชานาฏศิลป์ ม.ต้น ภาค 2
ข้อสอบปลายภาค/ปี   วิชา นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ------------------------------------------------------------- 1.การแสดงนาฏศิลป์ไทย นิยมอยู่เพียงเรื่องเดียว คือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ้งได้เค้าเดิมมาจากเรื่องรามายณของอินเดียคืออะไร ก.ละคร                                          ... อ่านต่อ

 
ข้อสอบทัศนศิลป์ ม.ต้น ภาค 2
ข้อสอบปลายปี วิชา ทัศนศิลป์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 ..........................................................................   1.ทัศนธาตุ ( Visul Element) ข้อใดมีเพียง 2 มิติ ก. จุด ข. เส้น ค. รูปร่าง ง. รูปทรง 2.ข้อใด ไม่ใช่ ทัศนศิลป์ ก. ดนตรี ข. จิตกรรม ค. ประติมากรรม ง. สถาปัตยกรรม 3.ถ้าต้อการเขียนภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและสะเทือนใจควรใช้เส้นแบบใด     ก.เส้นคด ( Winding lines)    เส้นฟันปลา ( zigzag lines) ข.เส้นฟันปลา ( zigzag lines)    เส้นประ ( Jagged lines) ค.เส้นตรง ( Staight lines)   ... อ่านต่อ

 
แบบทดสอบวิชาดนตรี ชั้น ม.3 รร.หนองช้างคืน ภาค1
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่  1 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           คะแนนเต็ม      50      คะแนน …………………………………………………………………………………….. คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตอบข้อ ก ข ค หรือ ง ... อ่านต่อ

 
แบบทดสอบวิชาดนตรี ชั้น ม.2 รร.หนองช้างคืน ภาค1
  แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           คะแนนเต็ม      75      คะแนน …………………………………………………………………………………….. คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตอบข้อ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่าถูกต้อง 1.       ... อ่านต่อ

 
แบบทดสอบวิชาดนตรี ชั้น ม.1 รร.หนองช้างคืน ภาค1
    แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           คะแนนเต็ม      60      คะแนน ............................................................................................................ คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.       เพลงไทยบรรเลง หมายถึงข้อใด ก.      เพลงที่ใช้ดนตรีไทยบรรเลงล้วน ๆ ข.      ... อ่านต่อ

 

 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning ) โดย อ.กัลยารัตน์
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning ) โดย อ.กัลยารัตน์
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่อง  การใช้เครื่องมือใน                 โปรแกรม Paint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่  5   โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้ศึกษา     นางกัลยารัตน์   ณ วันจันทร์                 ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน  ... อ่านต่อ

 
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5 (สอนโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน)
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี   วิชาคอมพิวเตอร์   ชั้น ป.5 (สอนโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน)
        บทเรียนเรื่อง การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint การวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ... อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com