โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ความรู้ทั่วไป / บทความน่าอ่าน

 
แหล่งท่องเที่ยวลำพูน
ประกาศ วันที่ 19 ก.ย. 51 เวลา 11:09
 
 www.MooHin.com > จังหวัดลำพูน/LAMPHUN

 

     

ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า "จามเทวี" มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 5351 1000
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5351 1042, 0 5351 1045
สถานีขนส่ง โทร. 0 5351 1173
สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลำพูน โทร. 0 5351 1041, 0 5351 1800
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5351 1555
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. 0 5356 0906
สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1000
โรงพยาบาลลำพูน โทร. 0 5351 1233


อำเภอป่าซาง
ถ้ำเอราวัณ
(จังหวัดลำพูน)
ถ้ำยางวี
(จังหวัดลำพูน)
แก่งสร้อย
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
น้ำตกก้อหลวง
(จังหวัดลำพูน)
พระพุทธบาทตากผ้า
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
พระเจดีย์ห้าดวง
(จังหวัดลำพูน)
วัดพระบาทห้วยต้น
Wat Phra Bat Huai Tom
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
Mae Ping National Park
(จังหวัดลำพูน)
ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู
(จังหวัดลำพูน)
 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
ดอยขะม้อ
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
Wat Phra That Harinphunchai
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
ซุ้มประตู
(จังหวัดลำพูน)
วิหารหลวง
(จังหวัดลำพูน)
พระบรมธาตุหริภุญชัย
(จังหวัดลำพูน)
พระสุวรรณเจดีย์
(จังหวัดลำพูน)
วัดจามเทวี
Wat Chamthewi
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
กู่ช่าง-กู่ม้า
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
วัดพระยืน
Wat Phra Yun
(จังหวัดลำพูน)
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
(จังหวัดลำพูน)
วัดมหาวัน
Wat Mahawan
(จังหวัดลำพูน)
อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
The Phra Nang Chamthewi Statue
(จังหวัดลำพูน)
ลำพูน
ลำไยบ้านหนองช้างคืน
The Ban Nong Chang Khun
(จังหวัดลำพูน)
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว
(จังหวัดลำพูน)
         


 

แผนที่จังหวัดลำพูน/map of LAMPHUN
ลำพูน
แผนที่จังหวัดลำพูน
ลำพูน
แผนที่จังหวัดลำพูน
     

 

การเดินทางไปจังหวัดลำพูน

รถยนต์ 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

รถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัท อินทราทัวร์ (ย่านประตูน้ำ) โทร. 0 2208 0840, 0 2208 0580 สาขาลำพูน โทร. 0 5351 1292 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 2852–66 สถานีเดินรถ (ลำพูน) โทร. 0 5351 1173 หรือ www.transport.co.th 

รถไฟ 
รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016 www.railway.co.th 

เครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดลำพูน ต้องบินไปเชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ การบินไทย โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 www.thaiairways.com  รถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน ออกทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.30 น. บริการรับส่งทุก 10 นาที จะออกจากสถานีขนส่งช้างเผือกปลายทางสถานีขนส่งหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com