โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ความรู้ทั่วไป / บทความน่าอ่าน

 
ประวัติคณะรัฐมนตรี สมัคร (ต่อ)
ประกาศ วันที่ 09 ก.พ. 51 เวลา 21:24
 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วุฒิพงศ์ ฉายแสง


  24. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          น้องชายนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2502 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มมีตำแหน่งทางการเมือง เมื่อปี 2528 ในตำแหน่ง เลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

          ในปี 2540 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นในปี 2544 ได้รับเลือกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา

วุฒิการศึกษาและเกียรติประวัติ
 
          • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
 
          • ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ปี 2529  
          • ประกอบธุรกิจด้านเกษตร ปี 2535
          • เลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2528   
          • ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2535-2539
          • คณะทำงาน โครงการแผนกลยุทธ์การวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
          • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดฉะเชิงเทรา


กระทรวงมหาดไทย

 

เฉลิม อยู่บำรุง


  25. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)

          นักการเมืองฝีปากกล้า เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2491 การศึกษานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยรับราชการตำรวจมีตำแหน่งเป็นสารวัตรกองปราบฯ ร.ต.อ.เฉลิม จากนั้นเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองด้วยการเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และในปี พ.ศ. 2529 ได้ก่อตั้งพรรคมวลชน โดยรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค มีฐานเสียงสำคัญในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 

          ในการทำงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จนได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า "เหลิมดาวเทียม" ภายหลังบทบาททางการเมืองของร.ต.อ.เฉลิม เงียบหายไปนาน จนพรรคไทยรักไทยถูกยุบ ร.ต.อ.เฉลิม จึงถูก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะคนคุ้นเคยในอดีตให้มาช่วยงานพรรคพลังประชาชนในยามที่พรรคคาดแคลนบุคลากร โดยบุคคลที่มีความสามารถอภิปรายในสภาอย่างดุเดือด

ประวัติการศึกษา

          • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

          • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2526, 2529, 2531, 2535/2, 2538, 2539, 2544

 

สุพล ฟองงาม

 

  26. นายสุพล ฟองงาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)

          เกิดเมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2505 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปี 2528 จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พัฒนาสังคม ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ประสบการณ์ทางการเมือง เป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2539 - 2543 

          นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในอดีตแกนนำแนวร่วมเผด็จการเพื่อประชาธิปไตยในภาค อีสานด้วย สุพล ยังถือเป็นคนในสังกัดของ นายเนวิน ชิดชอบ อดีตแกนนำคนสำคัญของพรรคไทยรักไทย

การศึกษา

          • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          • ปริญญาโท สาขาพัฒนสังคม นีด้า 

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง

          • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี
 
ประสบการณ์

          • รองประธานคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร 

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 
          • ป.ช.

 

สิทธิชัย โควสุรัตน์

  27. นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)

          เกิดวันที่ 27พฤศจิกายน 2503 เป็นนักการเมืองพันธุ์แท้ที่ไต่ระดับจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อปี 2523 ในฐานะสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นก็ยึดครองพื้นที่อุบลราชธานีมาโดยตลอด กลายเป็นผู้แทนฯ เมืองอุบลฯ ตั้งแต่ปี 2538 เรื่อยมาโดยไม่เคยสอบตก เหตุเพราะได้ "ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ" อดีตรมช. พาณิชย์ และรมช. ต่างประเทศ เป็น "แบ็คใหญ่" ทำให้เขากลายเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มวังพญานาค และล่าสุด "แบ็คเดิม" นั่นเองที่ผลักดันให้เขา ขึ้นแท่นเสนาบดีเป็นหนแรกของชีวิต

          • อย่างไรก็ตาม ชื่อ "สิทธิชัย" ไม่ค่อยติดหูสื่อเพราะเจ้าตัวไม่ถนัดสร้างภาพ เพิ่งมาโด่งดังในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา หลังปรากฏข่าวเรื่อง พปช.ปลอมแปลงลายเซ็นของเขา จึงส่อว่าจะขัดคุณสมบัติในการลงสมัคร ส.ส.เพราะเป็นสมาชิก 2 พรรคการเมือง แต่ท้ายที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้สั่งคืนสิทธิผู้สมัคร ส.ส.ระบบสัดส่วนกลุ่ม 4 เบอร์ 10 ให้เขา ทำให้ "สิทธิชัย" ถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ เพราะอาจทำให้ พปช.ถูกสั่งยุบพรรค

ประวัติการศึกษา

          • ประถมศึกษา โรงเรียนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
          • มัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
          • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน
 
          • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รัฐมนตรีปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)
          • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
          • คณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประสบการณ์ทางสังคม

          • ประธานลูกเสือชาวบ้าน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
          • กรรมการสโมสรโรตารี่อุบลราชธานี

ประสบการณ์ทางการเมือง
 
          • สมาชิกสภาจังหวัด อุบลราชธานี ปี 2533-2538
          • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดอุบลราชธานี 2 สมัย (ปี 2538,2539)

กระทรวงสาธารณสุข


 

ไชยา สะสมทรัพย์


  28. นายไชยา สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

          เกิดวันที่ 18 กันยายน 2495 ปี 2523-2533 เป็นสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม ปี 2538 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ปี 2539 เป็นรองเลขาธิการพรรคเอกภาพ ปี 2541 เป็นประธานกรรมาธิการการศึกษา ปี 2542 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

          เข้าสู่เส้นทางการเมือง พร้อมกับคนในตระกูลสะสมทรัพย์ อย่างไชยยศ สะสมทรัพย์ อดีตแกนนำไทยรักไทย และอยู่ในฐานะของ "ทุนไทยรักไทย" อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ดูแลส.ส.พื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานหลายจังหวัด โดยเฉพาะกระแสข่าวว่า ทุนสะสมทรัพย์ สนิทสนมกับ เนวิน ชิดชอบ อดีตแกนนำไทยรักไทยที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในภาคอีสาน 
การศึกษา
 
          • ปริญญาตรี
 
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง
 
          • นักการเมือง
 
ประสบการณ์
 
          • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 , 2539, 2544
          • รมช.กระทรวงคมนาคม 2543 - 2544
          • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548
 
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

          • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


ชวรัตน์ ชาญวีรกูล


  29. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

          เกิดเมื่อ พ.ศ. 2479 ขณะนี้อายุปาเข้าไปอายุ 72 จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็น รมช.คลัง สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายชวรัตน์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นนายทุนใหญ่ให้พรรคการเมืองหลายพรรคมาโดยตลอด

          ครั้งนี้ นายชวรัตน์ ได้โควต้า รมต.ตามโควตาของลูกชาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาก เพราะเคยได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.สาธารณสุข และรมช.พาณิชย์

การศึกษา

          • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
          • อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
          • อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - - ปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน
 
          • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
          • กรรมการและประธานที่ปรึกษาบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
          • ประธานกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ประวัติทางการเมือง

          • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา พฤศจิกายน 2543 – พฤษภาคม 2544
          • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พ.ศ.2539 - 2540


กระทรวงแรงงาน

 

อุไรวรรณ เทียนทอง


  30. นางอุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

          "ป้าอุ" ภริยา "เสนาะ เทียนทอง" หัวหน้าพรรค นั่งตำแหน่งแทนสามีเพราะกระทรวงนี้เล็กเกินกว่าที่ "เสนาะ" จะรับได้และเป็นภรรยาสุดที่รักไว้วางใจมาทั้งชี้วิต "ป้าอุ" เกิดวันที่ 9 กรกฏาคม 2485 จบการศึกษาจาก พาณิชยศาสตรบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

          ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ระดับ 9 กรมการปกครอง เป็นรมว.แรงงานปี 2545-2546 และรมว.วัฒนธรรม ปี 2546-2548 ยุครัฐบาลทักษิณ แต่เกิดปัญหา สามีน้อยใจหัวหน้าพรรค จึงต้องรับอานิสงค์จนต้องขอไขก๊อกออกไปก่อน
 
การศึกษา

          • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
          • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 
เกียรติประวัติการทำงาน
 
          • พ.ศ.2516 – 2537 ดำรงตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก, จังหวัดนนทบุรี
          • พ.ศ.2538 ได้รับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 32
          • พ.ศ.2540 – 2541 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น ระดับ 8 สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
          • พ.ศ.2542 - 2545 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ระดับ 9 กรมการปกครอง
 
ประวัติการทำงาน 
 
          • ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา
          • เลขานุการมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
          • อดีตกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน
          • อดีตอนุกรรมการว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยของสมาชิกคุรุสภา
          • อดีตอนุกรรมการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

          • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

อนงค์วรรณ เทพสุทิน


  31. นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          "เจ๊เป้า" เลขาธิการพรรค ภริยา "สมศักดิ์ เทพสุทิน" อดีตแกนนำผู้อยู่เบื้องหลัง แต่ติดโทษแบน 5 ปี ดังนั้นภรรยาสุดที่รักจึงเหมาะเป็นนอมินี จบการศึกษาปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์

          เดิมรับราชการครูตั้งแต่ปี 2524 แต่พลิกผันชีวิตมาเป็นนักการเมือง ด้วยการผลักดันของผู้เป็นสามี ทำให้ชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.สังกัดพรรคไทยรักไทยครั้งแรก เขต 1 จ.สุโขทัย ในปี 2544 และได้รับเลือกเข้ามาเป็นส.ส.อีกครั้งในปี 2548

การศึกษา

          • ปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก
          • ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง

          • นักการเมือง
 
ประสบการณ์
 
          • ส.ส.2544,2548,รองประธานและโฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
          • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2548
          • ประธาน ส.ส.หญิงพรรคไทยรักไทย
 
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 
          • ม.ป.ช.
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com