โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
เกี่ยวกับเรา / About Us

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้

          1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิ

ที่อยู่ปัจจุบัน

อาชีพ/สอนวิชา

1

นายวีระพันธ์ สิทธิธรรม

ปวช.

72 หมู่ 2 .หนองช้างคืน

.เมือง จ.ลำพูน

ค้าขาย / ...

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

2

นางวรรณา  อินทะบุญ

.4

89 หมู่ 2 .หนองช้างคืน

.เมือง  .ลำพูน

แม่บ้าน /...

ช่างทำขนมไทย

3

นายสมัคร  สวยพริ้ง

.4

134  หมู่ 4.หนองช้างคืน

.เมือง  .ลำพูน

บริการ / ...

ช่างตัดผมชาย

4

นางอรรอนงค์  พงษ์เจียม

.4

93  หมู่ 2  .หนองช้างคืน

.เมือง  .ลำพูน

บริการ / ...

ช่างเสริมสวยสตรี

5

..สมเพ็ชร  ใจอุโมงค์

.3

100  หมู่ 6 .อุโมงค์ อ.เมือง

.ลำพูน

บริการ / ...

ช่างตัดเสื้อสตรี

6

นางวรรณา  ธรรมทิน

.4

129 หมู่ 2 .หนองช้างคืน

.เมือง  .ลำพูน

บริการ / ...

ช่างตัดเสื้อสตรี

7

นางศิริขวัญ  เงาสัตย์

นางสุพิน  เงาผ่อง

นางสุนทรี  เก็บเจริญ

.3

.3

.3

167 หมู่ 4  .หนองช้างคืน

.เมือง  .ลำพูน

ค้าขาย  / ...

การทำผ้าบาติก

8

นายกำธร  อินทะจักร์

.4

 33 หมู่ 2

บริการ / ..

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com