โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
เกี่ยวกับเรา / About Us

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียน   บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51150 โทรศัพท์..0-5354 - 1400  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2456  เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีพระบ้วน  เจ้าอาวาสวัดหนองช้างคืน  เป็นผู้บริหารคนแรก  ปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  1  ถึงชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  3       มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 163  คน มีนายสถาพร   ตนบุญ  เป็นผู้บริหาร

                             

     อนุบาล1-2         ป.1               ป.2               ป.3              ป.4                ป.5               ป.6

                                                               

                                                                 ม.2             ม.3

 
 

 

รูปภาพประกอบอื่นๆ

 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com