โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
ประกาศ วันที่ 14 มิ.ย. 56 เวลา 09:04
 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน  ร่วมกันไหว้ครูในวันที่ 13 มิถุนายน  2556  เพื่อเป็นการน้อมเคารพ  นึกถึงพระคุณของครู  และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง 

 
 

 

รูปภาพประกอบอื่นๆ

 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com