โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันวิชาการโรงเรียน
ประกาศ วันที่ 18 มี.ค. 56 เวลา 11:19
 
 
โีรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ได้จัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ แต่ละกลุ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน สำหรับเด็กอนุบาล ก็ได้เข้าเรียนรู้ฐานนักวิทยาศาสตร์น้อย มีความสุขกับกิจกรรมวันนี้กันทุกคน
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com