โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประกาศ วันที่ 11 มี.ค. 56 เวลา 12:56
 
 
โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการประเมิน 8 ท่าน ได้รับทราบข้อสรุปทั้งจุดเด่น และข้อปรับปรุงบางอย่าง เพื่อนำไปปรับแก้ไข ให้เต็ม 100 ทุกคนในโรงเรียนมีความสุขกันถ้วนหน้า และจะรักษาความเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลต่อไปให้ยาวนาน
 
 

 

รูปภาพประกอบอื่นๆ

 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com