โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ (ครูคืนถิ่น)
ประกาศ วันที่ 05 ต.ค. 55 เวลา 11:16
 
 
หลังจากที่คุณครูพเยาว์ จันทะราชา ได้เกษียณฯไป อีกไม่กี่วันก็ได้ครูคนใหม่มาแทน คือคุณครูนฤมล ตั๋นเจริญ ได้มาทำการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ตามนโยบายครูคืนถิ่น คุณครูนฤมล ยังเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอีกด้วย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ ทำการสอนอยู่ที่อำเภอลี้ ประมาณ 20 ปี ขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว เหลือง-ดำ ด้วยความยินดียิ่ง และจะได้ร่วมมือกันกับทุกฝ่าย พัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com