โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
กิจกรรมนั่งสมาธิ สำหรับเด็กดีศรีตำบล
ประกาศ วันที่ 05 ต.ค. 55 เวลา 11:03
 
 
โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน โรงเรียนดีศรีตำบล ได้จีดกิจกรรม นั่งสมาธิในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน และตอนบ่ายก่อนเข้าห้องเรียน ประมาณ 10 นาที ทุกวัน เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้นักเรียนรู้จักทำจิตให้นิ่งก่อนเข้าเรียน จะได้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในชั่วโมงเรียนต่อไป และจัดกิจกรรม one day traning หรือกิจกรรม 5 ห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องทำงานให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ปรากฏว่านักเรียนมีความเต็มใจทำงานต่างๆ เช่น ล้าง ขัด ถูห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องอาหาร และห้องครัวของโรงเรียน สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ยังจะหัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้ง 5 ห้อง จนติดเป็นนิสัย ต่อไป
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com