โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
ข้อสอบกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-2 ภาค 1
 
 

 

 

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-2  ภาค 1

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

....................................

เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์  
ข้อสอบกลุ่มสาระการข้อสอบกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น ภาค 1.doc .doc Download

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com