โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
 
 

 

 

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1

...................................

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์  
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.doc .doc Download

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com