โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น ภาค 2 (ต่อ) ข้อ 64-80
 
 
64.ข้อใดคือการเลือกซื้อส้มเขียวหวานที่ถูกต้อง
              เลือกลูกที่มีน้ำหนัก สีเขียวเข้ม
              เลือกเปลือกบางเรียบ สีเขียวเข้ม
             เลือกผิวเรียบ นิ่ม และไม่เหี่ยวย่น
              เลือกที่ผิวบาง ไม่มีตำหนิ ขั้วไม่นูน มีสีเหลืองอมเขียว
65.การเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรเลือกซื้ออย่างไร
              เลือกกระป๋องที่ขายลดราคา
              เลือกกระป๋องเรียบ มีรอยโป่ง
             เลือกกระป๋องใหม่ ไม่เป็นสนิม
              เลือกกระป๋องที่มีน้ำหนักและบุบ
66.วิธีการประกอบอาหารโดยการผัดคือข้อใด
              การทำให้อาหารกรอบหรือสุกด้วยน้ำมันร้อน ๆ
              การทำให้อาหารสุกโดยใช้น้ำมันมาก ใช้ไฟปานกลาง
             การทำให้อาหารสุกโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย ใช้ความร้อนมาก ไฟแรง
              การทำให้อาหารสุกโดยใส่น้ำมันให้ท่วมอาหาร ควรให้น้ำมันร้อนก่อนใส่อาหาร และใช้ไฟปานกลาง
67.ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการล้างแก้วน้ำ ถ้วย จาน ชาม
              ล้างภาชนะที่เปื้อนน้อยก่อน คือ แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ
              ล้างภาชนะใหญ่ต่างหาก ไม่ปะปนกับแก้วน้ำ หรือถ้วยชามที่แตกง่าย
             ภาชนะทุกชิ้นที่ล้างแล้วควรคว่ำให้สะเด็ดน้ำ บนที่คว่ำ ผึ่งแดดให้แห้ง
              คัดถ้วย จาน ชาม ออกเป็นพวก ๆ ได้แก่ แก้วน้ำ ถ้วยชาม ภาชนะใหญ่ ช้อนส้อม
 68. การเลี้ยงอาหารแบบขันโตกเป็นของภาคใด
              ภาคใต้                       ภาคกลาง
              ภาคอีสาน                 ภาคเหนือ
69.การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรซ์คือข้อใด
              การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิน้ำเดือดฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
              การใช้ความร้อนที่สูงกว่าอุณหภูมิน้ำเดือดโดยอาศัยแรงดันช่วย
              การใช้ความร้อนที่ต่ำกว่าจุดเดือดฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
              การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด (มากกว่า 100 องศาเซลเซียส) สามารถฆ่า
                เชื้อจุลินทรีย์ได้เกือบหมด
 70. กระเทียมสดนิยมนำมาดองด้วยวิธีใด
              การดองเค็ม            
              การดองหวาน
              การดอง 3 รส         
              การดองเปรี้ยว
71.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ยกเว้นข้อใด
              นำมาเป็นประโยชน์ใช้สอย
              คุณภาพต่ำเพราะลดต้นทุนในการผลิต
             สวยงาม แปลกตา เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค
              มุ่งเน้นประโยชน์ในการสื่อความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในผลผลิต
72. “ฟลอร่าเทป” ใช้ประโยชน์ทำอะไร
          ก    ใช้ทำบัตรสามมิติ
          ข    ใช้ทำที่ทับกระดาษ
          ค    ใช้ทำเปเปอร์มาเช่
          ง    นำมาประกอบเป็นช่อดอกไม้ประดิษฐ์
 73. เทคนิคการสร้างผลงานรูป 3 มิติ เป็นอย่างไร
          ก    เป็นการสร้างผลงานแสดงให้เห็นความกว้าง
          ข    เป็นการสร้างผลงานแสดงให้เห็นความกว้างและความสูง
          ค    เป็นการสร้างผลงานแสดงให้เห็นความหนาและความลึก
          ง    เป็นการสร้างผลงานแสดงให้เห็นความกว้าง ความยาว ความหนา และความลึก
74. เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักคือข้อใด
          ก    สิ่ว                             ค      สว่าน
          ข    คีม                                         ง             ไขควง
 75. การถักทำให้เกิดผลงานประดิษฐ์หลายอย่าง ยกเว้น ข้อใด
          ก    มู่ลี่                                         ค            เข็มขัด
          ข    ตะกร้า                                  ง             ผ้าคลุมไหล่
 76. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน
          ก    ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
          ข    สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด
          ค    เครื่องมือและอุปกรณ์ชำรุด
          ง    รวบผมเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน
77. “เทคโนโลยี” มีความหมายว่าอย่างไร
          ก    การทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นการเพิ่มคุณภาพในการทำงาน
          ข    การเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ค    การนำอุปกรณ์และเครื่องมือมาช่วยในการทำงาน ให้งานออกมามีคุณภาพ
          ง    วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง             ปฏิบัติและอุตสาหกรรม
 78. ข้อใดคือเครื่องจักรกลพื้นบ้าน
          ก    รถไฟ                         
          ข    เครื่องผสมปุ๋ย
          ค    เครื่องนวดข้าว
          ง    เครื่องรีดผักตบชวา
 79. ข้อใดคือความหมายของแบบผลิตภัณฑ์ที่นิยมเป็นมาตรฐานสากล
          ก    รูปแบบที่มีต้นฉบับเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างจากเดิม
          ข    แบบใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการสร้างแบบผลิตภัณฑ์
          ค    แบบที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ    รูปแบบให้เหมือนต้นฉบับ
          ง    แบบผลิตภัณฑ์ควรมีความเหมือนในด้านรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์นั้น       
 80. การประดิษฐ์ของใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรก
          ก    งบประมาณรายจ่าย
          ข    ความแข็งแรงทนทาน
          ค    เลือกวัสดุที่มีในท้องถิ่น
              วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com