โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น ภาค 2 ข้อ 1-63
 
 
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.ต้น ภาค 2
 
1. ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ในสาขาต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพใดน้อยที่สุด
    ก่อสร้าง
    อิสระ
    รับจ้าง
    รัฐวิสาหกิจ
2. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    สีน้ำมัน  น้ำมันสน              แปรงขนกระต่าย
    สีพลาสติก             ทินเนอร์                แปรงทาสี
     สีพลาสติก น้ำ      แปรงดอกหญ้า
     แลคเกอร์                ทินเนอร์         แปรงดอกหญ้า
3. ถ้านักเรียนจะทำเก้าอี้สนามไม้ ใช้งานในสวนหน้าบ้านควรเลือกใช้ไม้และวีการเคลือบผิวตามข้อใด
      ก    ไม้ยาง   เคลือบผิวด้วยยูรีเทน
      ข   ไม้ประดู่ เคลือบผิวด้วย แชลแล็ก
      ค   ไม้สัก   เคลือบผิวด้วย สีอีนาเมล
      ง    ไม้ชิงชัน เคลือบผิวด้วย แลคเกอร์
4. ที่บ้านฉันไฟฟ้าตกเป็นประจำ เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดมีโอกาสชำรุดได้มากที่สุด
    เตารีด
    หม้อหุงข้าว
    พัดลม
    หลอดอินเคนเดสเซ็นต์
5. องค์กรธุรกิจใด ต่างไปจากพวก
    ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
    ร้านพิชช่าฮัช
    ซุ้มไก่ย่างห้าดาว
    ร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven
6. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไร จึงจะแข่งขันห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้
    ขายราคาถูก มีสถานที่จอดรถสะดวก
    มีสินค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด
    มีสถานที่จอดรถสะดวก ราคายุติธรรม
    ราคายุติธรรม จัดสินค้า สะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง
7. การเลือกประกอบอาชีพรับจ้าง จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ ด้านใด เป็นอันดับแรก
    รายได้
    ลักษณะงาน
    แนวโน้มของตลาดแรงงาน
   ความก้าวหน้าในอาชีพที่เลือก
8.       ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพการบริการ
   ร้านของของชำ
    ร้านขายเสื้อผ้า
    ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
    ร้านทำดอกไม้ประดิษฐ์
         9. การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องรู้เรื่องใด
 ก    กฎหมายแรงงาน
                 ข    สถานที่ประกอบการ
                 ค    ค่าแรงงาน
                 ง    ความรู้ ความสำคัญในอาชีพของตนเอง
         10. ถ้านักเรียนจะประกอบอาชีพ นักออกแบบเสื้อผ้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    มีความรู้เรื่องการออกแบบ
    มีความเชื่อมั่นในตนเอง
    มีความรู้เรื่องสี
11. ข้อใดคือแนวทางที่ช่วยให้บุคคลเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง
    การฝึกงาน
    การแนะแนวอาชีพ
    การให้ข้อมูลสาระสนเทศ
    การประกาศรับสมัครงาน
12.    หากท่านต้องการข้อมูลตำแหน่งงานที่หลากหลาย และรวดเร็วที่สุด จะต้องเสาะหาจากสื่อใด
    วิทยุ
    โทรทัศน์
    หนังสือพิมพ์
    อินเตอร์เน็ต
13 .ข้อใดเป็นการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพที่ถูกต้อง
   นริศเป็นลูกตำรวจ จึงเลือกอาชีพรับราชการตำรวจ
    ชมพู่เห็นเพื่อนขายส้มตำ มีรายได้ดี จึงเลือกอาชีพขายส้มตำ
    ขาวไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ช่วยพ่อแม่ทำนา จึงเลือกอาชีพทำนา
    ทนงค์ ชอบซื้อรถยนต์ราคาแพง จึงเลือกอาชีพขายรถยนต์
14. เด็กชายยิ้มแย้ม เป็นคนเก่งชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบทำงานติดต่อกับคนอื่น มีทักษะทางด้านการงานจนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันโต้วาที
จากบุคลิกภาพดังกล่าว เขาควรเลือกอาชีพใด
    ทนายความ
    พยาบาล
    วิศวกร
    นักวิชาการ
15. ให้เรียงลำดับขั้นตอนการสมัครเข้าทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย ดังนี้
1.       จัดเตรียมเอกสารและกรอกใบสมัครงาน
2.       สัมภาษณ์
3.       ศึกษาข้อมูลงานจากสื่อ/หน่วยงานรับสมัคร
4.       ทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
    1-2-3-4
    2-1-3-4
    3-1-4-2
    4-3-2-1
16. ปราณีมีบุคลิกภาพ สงบเสงี่ยม เรียบร้อย เสียสละ ใจดี ควรประกอบอาชีพใด
     ครู
    ตำรวจ
    ทนายความ
    ประชาสัมพันธ์
17. ข้อใดคืออาชีพบริการทั้งหมด
    ร้านขายดอกไม้ ร้านเสริมสวย โรงแรม
    โรงแรม ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านขายของชำ
    คลินิกรักษาโรค ร้ายขายเสื้อผ้า ร้านอินเตอร์เน็ต
    ร้านสปา ร้านซักอบรีด ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
18. ข้อใด เป็นลักษณะของการประกอบอาชีพ
    นางพิศมัย เลี้ยงบุตรอยู่ที่บ้าน
    เด็กชายแดง มาโรงเรียนทุกวัน
    นายคำทำสวนลำไย 10 ไร่
    นายขาวขับรถยนต์ รับ – ส่ง ภรรยาไปทำงาน
19. ข้อใดคือคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค
    ความรับผิดชอบ
    ความซื่อสัตย์
    ประหยัด อดทน
    ขยันหมั่นเพียร
20. สาเหตุใดที่ทำให้เราควรรู้วิธีการเลือกบุคลากรมาร่วมงานในการประกอบอาชีพ
    เพื่อจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
    เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าของเรา
    เพื่อดึงดูดความสนใจในการประกอบอาชีพ
    เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้า และการบริการให้ดีอยู่เสมอ
21. ผู้ประกอบอาชีพนักบิน ควรมีทักษะในด้านใดเป็นสำคัญ
    มีเหตุผล
    ละเอียดรอบคอบ
    เชื่อมั่นในตนเอง
    ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
22. เหตุผลสำคัญในการเลือกประกอบอาชีพ คือข้อใด
    คุณธรรมจริยธรรม
    ความรู้+ความสามารถ
    ผลตอบแทน หรือสวัสดิการ
    สถานที่ประกอบการและสิ่งแวดรอบ
23. น.ส.แสงมณี เป็นเจ้าของกิจการค้าขายที่บ้าน ดังนั้นเขาควรมีความรู้ด้านใดมากที่สุด
    การบริหารธุรกิจ
    กฎหมาย
    เกษตรกรรม
    สังคมและสิ่งแวดล้อม
24. ข้อใดเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวสำหรับประกอบอาชีพงานประดิษฐ์
    หาแหล่งจำหน่ายสินค้า
    กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะได้ใช้ในการประกอบอาชีพ
    ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาชีพงานประดิษฐ์
25. นายธนา ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมที่ตนเองสนใจ และถนัดใช้ที่ดินเครื่องมือที่ตนเองมีอยู่อย่างคุ้มค่า ถามว่า นายธนา ใช้แนวทางใดในการประกอบอาชีพ
    หลักความเสมอภาค
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    หลักเสรีนิยม
    หลักทุนนิยม
26. นักออกแบบคนหนึ่งออกแบบหมวกกันแดดรูปแบบใหม่ โดยมีพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แนวคิดการออกแบบเป็นอย่างไร
   ดัดแปลงการใช้งานบางส่วนจากของเดิม
    ประยุกต์ของเดิมให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
    แทนที่ของเดิมโดยใช้วัสดุใหม่
    เพิ่มแนวคิดการประหยัดพลังงาน
27. “การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย” สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน ( input ) ในระบบเทคโนโลยี
ก.       ท่อนไม้
ข.       น้ำที่ใช้ล้างท่อนไม้
ค.       เครื่องปอกเปลือกท่อนไม้
ง.       เครื่องสับไม้ให้มีขนาดเล็ก
 
28. ข้อใดเรียงลำดับการรีดเสื้อได้ถูกต้อง
1.           ตะเข็บ
2.           ปก
3.           ด้านหน้า
4.           ด้านหลัง
5.           แขน
    2-3-1-4-5
ข    2-3-4-1-5
    2-1-3-4-5
ง    2-3-4-1-5
29. การดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
     ต้อม ซ่อมแซมเสื้อผ้าก่อนนำไปซัก
    บูม เก็บเสื้อยืดโดยการใช้ไม้แขวนเสื้อ
    พลอย ซักผ้ารวมกันเพื่อประหยัดน้ำและผงซักฟอก
    ก้อง นำรองเท้าที่เปื้อนโคลนไปล้างน้ำทันที
30. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
    ดาว นำไม้กระถางมาแขวนรอบบ้าน
    ดวง ปลูกไม้เลื้อยคลุมหลังคาบ้าน
    นันต์ ปลูกไม้ยืนต้น เพื่อป้องกันแสงแดดส่องบ้าน
    โน้ต นำไม้ประดับไว้ในห้องนอนเพื่อคลายร้อน
“สมชายชวนสมศักดิ์ ไปช่วยกันเก็บขยะที่สวนสาธารณะแล้วพบกระเป๋าเงินตกอยู่ ซึ่งมีเงินจำนวนหนึ่งอยู่ในนั้น สมชายจึงนำไปส่งให้ตำรวจเพื่อคืนให้เจ้าของ”
จากข้อความข้างต้น จงตอบคำถามข้อ 4-5
31 . สมชายปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของชุมชนตามหลักการข้อใด
      ก    พัฒนาชุมชน
      ข   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ค   ป้องกันภัยในชุมชน
      ง  รักษาสุขลักษณะของชุมชน
   32. การปฏิบัติตนของสมชายมีคุณลักษณะที่ดีตรงกับข้อใดมากที่สุด
    ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ดี
    เป็นพลเมืองดีของชุมชน
    สร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล
    มีส่วนร่วมเป็นการรักษาสาธารณะสมบัติ
33.   นาย ก เป็นหัวหน้าห้องม.6/1 ได้รับมอบหมายจากครูที่ปรึกษาให้สมาชิกในห้องทุกคนช่วยกันจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าน้ำ นาย ก ควรดำเนินการอย่างไรให้งานสำเร็จและเป็นตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.       ประชุมมอบหมายงานให้เพื่อน
2.       วางแผนปฏิบัติงาน
3.       สมาชิกช่วยกันปฏิบัติงาน
4.       ติดตามประเมินผล
5.       แก้ไข/ปรับปรุงงาน
6.       สรุปงาน
ก    1-2-3-6-5-4
ข    1-2-3-4-5-6
    1-2-3-5-4-6
    1-2-5-3-4-6
34. ในกรณีที่นักเรียนพบว่าสายไฟของพัดลมขาด นักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมแซมชนิดใดบ้าง
ก    คีมตัดสายไฟ คัดเตอร์   เทปพันสายไฟ
     คีมตัดสายไฟ   หัวแร้ง   เทปพันสายไฟ
    ไขควงทดสอบไฟ คัตเตอร์ เทปพันสายไฟ
    ไขควงทดสอบไฟ หัวแร้ง   เทปพันสายไฟ
35. การเตรียมการก่อนการปลูกพืช ควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนอย่างไร
1.       การวางแผนการปลูก
2.       เตรียมวัสดุอุปกรณ์
3.       เตรียมแปลงและพันธุ์พืช
4.       คัดเลือกพันธ์พืช
ก     1-4-2-3
ข    1-2-3-4
ค    1-3-2-4
ง    1-4-3-2
36. กลุ่มแม่บ้านแห่งหนึ่ง ดำเนินการแปรรูปผลผลิตมะม่วงโดยวิธีการทำมะม่วงแผ่น แต่ประสบปัญหาในช่วงฤดูฝน นักเรียนจะแก้ปัญหาการแปรรูปโดยวีการในข้อใดให้เหมาะสมและประหยัดที่สุด
    การดอง
    การกวน
    การแช่อิ่ม
    การเชื่อม
37.การเกษตรแบบยั่งยืน มีความหมายว่าอย่างไร
               การทำการเกษตรหรือการผลิตเพื่อยังชีพ
              การทำการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
              การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติและปรับปรุง
                  สิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งการผลิตและการดำรงชีพ
              เกษตรกรรมมีทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป
 38. ประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสานมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
              มีอาหารไว้บริโภคในครอบครัว
              มีกิจกรรมจำกัด มีรายได้น้อยลง
              ใช้ทรัพยากรในไร่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
              ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมและสุขภาพของการเกษตรดีขึ้น
 39. ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในส่วนที่เป็นลำต้นและใบ
              ปุ๋ยฟอสฟอรัส
              ปุ๋ยไนโตรเจน
               ปุ๋ยโพแทสเซียม
              ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท
 40. สาเหตุใดในการปลูกพืชจึงต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช
              เพราะง่ายต่อการดูแลรักษา
               ทำให้ปลูกพืชได้ปริมาณมาก
               เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดจะลดลง
               เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดี มีความสมบูรณ์และแข็งแรง
 41. วิธีการให้น้ำแก่พืชมีหลายวิธี ยกเว้น ข้อใด
              วิธีให้น้ำแบบตัก
               วิธีให้น้ำแบบหยด
              วิธีให้น้ำแบบเป็นฝอย
              วิธีให้น้ำแบบประหยัด
 42. ข้อใดไม่ใช่โรคพืชที่ทำให้พืชมีลักษณะอาการผิดไปจากปกติ
              โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัส 
              โรคพืชเกิดจากเชื้อราแดง
              โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย
              โรคพืชเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
 43. การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดีควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด
              ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ
               เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
              เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
              เก็บตอนที่ยังดิบอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม
 44. ข้าวเจ้าเราสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปคือข้อใด
              อาหารสัตว์ เต้าหู้ และวุ้นเส้น
              เครื่องดื่ม แป้งถั่ว และน้ำมัน
              แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน
               ทอฟฟี่ เต้าเจี้ยว และซอสปรุงรส
 45. ผลไม้ชนิดใดที่จัดอยู่ในประเภทผลรวม
              เงาะ
              ขนุน
              ลำไย
              มะละกอ
 46. การถนอมอาหารโดยใช้รังสีชนิดใด
              รังสีเกรย์
               รังสีเบต้า
               รังสีแกมมา
              รังสีอิเล็กทรอนิกส์
 47. ปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการเรียกว่าอะไร
              Evaluation
              E‑compurter
              E‑commerce
              Extra‑service
 48. นักเรียนสามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำ ในการเลี้ยงสัตว์ได้จากหลายหน่วยงาน ยกเว้น
          ที่ใด
               ร้านภูฟ้า
               ปศุสัตว์จังหวัด
              บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 49. ข้อใดกล่าวถึงวัสดุที่ใช้รองพื้นคอกสัตว์ ไม่ถูกต้อง
              แกลบ                       ขี้กบ
              อิฐ                             ฟาง
 50. ข้อใดคือการดูแลเลี้ยงปลาสวยงามอย่างถูกวิธี
               ให้อาหารปลา 4‑5 ครั้งต่อวัน
              ทำความสะอาดตู้ปลานาน ๆ ครั้ง
              ใส่พืชน้ำหรือวัสดุประดับตู้ลงไปเยอะ ๆ
              ควรมีเครื่องทำออกซิเจนเปิดไว้ในตู้ปลาตลอดเวลา
 51. พืชสมุนไพรชนิดใดใช้ปราบศัตรูพืชได้
              สะเดา และตะไคร้
               ใบโหระพาและใบเตย
              ใบแมงลักและผักหวาน
         ง     ต้นชะพลูและใบทองหลาง
52.ข้อใดคือแนวทางในการประกอบอาชีพงานบ้าน
              รับจัดตกแต่งสวน
              การซ่อมแซมเสื้อผ้า
             รับทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
              ถูกทุกข้อ
53.เพราะเหตุใดเราจึงต้องรู้วิธีการทำบัญชีในการประกอบอาชีพ
              เพื่อหาข้อมูลหรือแหล่งให้การส่งเสริมการค้า
              เพื่อเกิดทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ
             เพื่อส่งผลให้สินค้าของเราเป็นที่นิยมในตลาดได้ในโอกาสต่อไป
              เพื่อเป็นข้อมูลไว้คอยตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ภาษี กำไร และขาดทุนในการดำเนิน
                กิจการ                     
54.เหตุใดเราควรรู้วิธีการเลือกบุคลากรมาร่วมงานในการประกอบอาชีพ
             เพื่อจัดคนให้เหมาะกับงาน
              เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าของเรา
             เพื่อดึงดูดความสนใจในการประกอบอาชีพ
              เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้า และการบริการให้ดีอยู่เสมอ
55.ข้อใดคือการเลือกทำเลที่ตั้งกิจการได้เหมาะสมในการประกอบอาชีพ
              อยู่ใกล้ชุมชน และมีคนจำนวนมาก
              ควรอยู่ในซอยลึกเพื่อความปลอดภัย
             เลือกค่าเช่าที่ถูกเป็นหลักในการเลือกทำเลที่ตั้ง
              ไกลย่านธุรกิจ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง รถไม่ติด
56.คุณลักษณะที่สำคัญในการประกอบอาชีพมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
              มีความอดทน
              มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
             มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
              มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป
57.ข้อดีในการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือข้อใด
              ใช้เงินทุนมาก
              ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
             นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้
              ใช้เงินทุนน้อย ใช้แรงงานกันเองในครอบครัว
58.ผักชนิดใดให้วิตามินเอสูง
              ผักบุ้ง
              ฟักทอง
             ผักคะน้า
              ดอกกะหล่ำ
59.การเลือกบริโภคผลไม้ควรเลือกอย่างไร
              เลือกผลไม้มีตำหนิบ้างรับประทาน
              เลือกผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
             เลือกผลไม้ที่มีในฤดูกาลเพราะราคาถูก
              เลือกผลไม้ราคาแพงเพราะมีคุณภาพดี
60.ประโยชน์ของน้ำคือข้อใด
              ช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค
              ช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน
             ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
              ช่วยย่อยอาหารและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
 61. น้ำนมเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามิน และเกลือแร่สูง เหมาะสำหรับบุคคลวัยใด
              วัยเรียน
              วัยผู้สูงอายุ
             ทุกเพศทุกวัย
              วัยเด็กก่อนวัยเรียน
62.การเลือกซื้ออาหารคุณภาพดีและราคาไม่แพงมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
              เลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
              เลือกซื้ออาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น
             เลือกอาหารที่ซื้อมาจากต่างประเทศเท่านั้น
              เลือกซื้ออาหารโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com